תרומות

פעילות העמותה מבוססת על מתנדבים (אנשי הצוות, חונכים, מרצים ומדריכים).
כל כספי העמותה מושקעים בהכשרה מקצועית, ליווי שוטף של החונכים ובניהול תפעולי של העמותה.
אנו מעוניינים להרחיב את מעגל המתנדבים ולתמוך בכמה שיותר צעירים.
עד סוף 2022 ליוונו מעל 1300 צעירים וצעירות.
עד סוף 2024, בכוונתנו ללוות 2,000 צעירים וצעירות
עלות ליווי של צעיר/ה מוערכת בכ- 7,500 ₪ לשנה.

בעזרת תרומתכם, תאפשרו ליווי של צעיר או צעירה נוספים למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם,
מעבר לחיים בוגרים עצמאיים, השתלבות בחברה הישראלית ותרומה עתידית לאחרים.

לעמותה אישור ניהול תקין וסעיף 46א', על כן, כל התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס בישראל.

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

לתרומה בהמחאה

על שם "מצמצמים רווחים"
נא לשלוח
לת.ד 1112 מכמורת, מיקוד 4029700

לתרומה בהפקדה

חשבון מספר 41304
על שם מצמצמים רווחים
סניף 459 – היצירה, נתניה
בנק הפועלים

לפרטים נוספים

עודד סלומון
מנכ"ל העמותה
נייד: 054-4888216
מייל: odedsa@closing-ranks.org

  • תמונה 1
  • תמונה 2
  • תמונה 3
  • תמונה 4
  • תמונה 5
  • תמונה 6
  • תמונה 7