תרומות

לעמותה אישור ניהול תקין וסעיף 46א', התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס בישראל.

לתרומה בכרטיס אשראי

לתרומה בהעברה בנקאית

חשבון מספר 41304
על שם מצמצמים רווחים
סניף 459 – היצירה, נתניה
בנק הפועלים

לפרטים נוספים

עודד סלומון
מנכ"ל העמותה
נייד: 054-4888216
מייל: odedsa@closing-ranks.org

  • תמונה 1
  • תמונה 2
  • תמונה 3
  • תמונה 4
  • תמונה 5
  • תמונה 6
  • תמונה 7