תרומות

לעמותה אישור ניהול תקין וסעיף 46א', התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס בישראל.

לתרומה בצ'ק

על שם "מצמצמים רווחים"
נא לשלוח
לת.ד 1112 מכמורת,
מיקוד 4029700

לתרומה בהעברה בנקאית

חשבון מספר 41304
על שם מצמצמים רווחים
סניף 459 – היצירה, נתניה
בנק הפועלים

לפרטים נוספים

דפנה הרולד שפר
מנכ"לית העמותה
נייד: 052-2234475
מייל: daphna@closing-ranks.org

פתחנו קרן סיוע ייעודית לצעירי העמותה ומשפחותיהם בתקופת הקורונה.

הקרן מנוהלת בנפרד מהחשבון השוטף של העמותה, ואנו מתחייבים להעביר להם את מלוא התרומה שלכם.

  • תמונה 1
  • תמונה 2
  • תמונה 3
  • תמונה 4
  • תמונה 5
  • תמונה 6
  • תמונה 7