תרומות

לעמותה אישור ניהול תקין וסעיף 46א', התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס בישראל.

לתרומה אונליין

לתרומה בהעברה בנקאית

חשבון מספר 41304
על שם מצמצמים רווחים
סניף 459 – היצירה, נתניה
בנק הפועלים

לפרטים נוספים

דפנה הרולד שפר
מנכ"לית העמותה
נייד: 052-2234475
מייל: daphna@closing-ranks.org

פתחנו קרן סיוע ייעודית לצעירי העמותה ומשפחותיהם בתקופת הקורונה.

הקרן מנוהלת בנפרד מהחשבון השוטף של העמותה, ואנו מתחייבים להעביר להם את מלוא התרומה שלכם.

  • תמונה 1
  • תמונה 2
  • תמונה 3
  • תמונה 4
  • תמונה 5
  • תמונה 6
  • תמונה 7