ערב התרמה לעמותה, בית ציוני אמריקה 2.9.18

האומנית שרה ליפקין, בחסות ד"ר פישר

תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 1
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 2
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 3
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 4
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 5
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 6
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 7
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 8
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 9
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 10
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 11
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 12
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 13
תערוכה בבית ציוני אמריקה 2.9.18 - 14