סיור בעקבות "על בלימה", בהדרכת אבירם ברקאי, רמת הגולן,  3.6.16

 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan
 • Ramat Hagolan