מפגש חנוכה, מושב אמץ 26.12.16

 • Hanan
 • Daphna Shunster Yaron
 • Orna Barbivai
 • Hazazi Doron Uri
 • Hanucia
 • Hanuka
 • Hanuka
 • Hanuka
 • Amos Ruti Megides
 • Hanan
 • Daphna Shunster Yaron
 • Orna Barbivai
 • Hazazi Doron Uri
 • Hanucia
 • Hanuka
 • Hanuka
 • Hanuka
 • Amos Ruti Megides