מפגשי הכשרה חודשיים לחונכים

  • מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17

    מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17

  • מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17

    מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17

  • מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17

    מפגש התנעה למחזור השלישי בימין אורד 18.10.17