ביקור של עמותת מצמצמים רווחים בעלה נגב – נחלת ערן 5.9.18

עלה נגב 1
עלה נגב 2
עלה נגב 3
עלה נגב 4
עלה נגב 5
עלה נגב 6
עלה נגב 7
עלה נגב 8
עלה נגב 9
עלה נגב 10
עלה נגב 11
עלה נגב 12
עלה נגב 13
עלה נגב 14
עלה נגב 15
עלה נגב 16
עלה נגב 17
עלה נגב 18
עלה נגב 19
עלה נגב 20
עלה נגב 21
עלה נגב 22
עלה נגב 23
עלה נגב 24
עלה נגב 25
עלה נגב 26
עלה נגב 27
עלה נגב 28
עלה נגב 29
עלה נגב 30
עלה נגב 31
עלה נגב 32
עלה נגב 33
עלה נגב 34
עלה נגב 35
עלה נגב 36
עלה נגב 37
עלה נגב 38
עלה נגב 39
עלה נגב 40
עלה נגב 41
עלה נגב 42
עלה נגב 43