Loading...
שאלון הכרות לחניך2017-07-12T11:17:03+00:00

הצטרף אלינו כחניך

מניסיוננו האישי, כמעט כל צעיר/ה במדינת ישראל עומד בפני לבטים ואתגרים המשפיעים על המשך דרכו בכמה תחומים מרכזיים:

תעסוקה ופרנסה
השכלה
מגורים
עצמאות כלכלית (חסכונות, ביטוח פנסיוני, ניהול משק בית ועוד)
חברה וקהילה

אנו מציעים לך ליווי בהתאם לצורך האישי שלך על ידי רתימת הניסיון שלנו בתחומים שונים והיכרותנו עם ארגונים ואנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. נוכל להיפגש באזור מגוריך ולהתלבט בכל נושא העומד מבחינתך על הפרק.
הפגישות תתקיימנה בתדירות של פעם בשבועיים, במקום ובזמן שנתאם בינינו. מידי פעם נקיים גם הרצאות, ימי עיון והעשרות שיעניינו אותך.
נעשה מאמץ לסייע לך להשתלב כאזרח פעיל, עצמאי, מעורב, שבע רצון ותורם בחברה הישראלית.

אם את/ה מעוניין/ת להשתלב בתכנית, אנא פני/ה אלינו באמצעות מילוי השאלון הבא.

שאלון היכרות לצעיר 

אנא הקדישו תשומת לב מרבית למילויי השאלון – כל הפרטים חשובים לנו
פרטיים כלליים

השכלה


שירות צבאי / לאומימקומות עבודה ולימודים נוכחיים


תחביבים ותחומי עניין
תחומים בהם אתה מעוניין בליווי
ארגון מפנה
פרטים וחוות דעת של הגורם המפנה
על מנת שנוכל להכירך בצורה הטובה ביותר, אנו זקוקים לחוות דעתו של גורם נוסף (לדוגמה: מעסיק, מדריך, מפקד מהצבא וכו')