Loading...

כתבה על העמותה

"יש רגעים בתוך השבוע הסוער שגורמים לאדם לתחושה משכרת של שאיפת אוויר פסגות, שגוררת תקווה גדולה ואמון בחברה הישראלית. רגע כזה חוויתי השבוע במשרדי בתל אביב."

2018-02-14T16:50:12+02:00 3 ספטמבר 2017|חדשות העמותה|

עדכונים לאפריל 2017

השבוע פגשנו את החניך ה-70 בעמותה. בקבוצת הפיילוט שלנו היו 14 חניכים. החונכים שלהם הגיעו מכל הארץ ונפגשו במרכז, אחת לחודש. מעתה ועד סוף יוני, נפגוש צעירים ומתנדבים המבקשים להצטרף לפרויקט. הכוונה היא לגייס 45 צעירים וכ- 65 חונכים נוספים, במהלך החודשיים הקרובים. קבוצות הדרכה חדשות לחונכים במחזור 4 יתחילו לפעול בתחילת יולי ...

2017-04-12T17:07:23+03:00 12 אפריל 2017|חדשות העמותה|

דו​ד

שמי​ ​דוד​,​ ​נולדתי​ ​בהודו​ ​ועליתי​ ​עם​ ​משפחתי​ ​לארץ​ ​בשנת​ ​2006. לאחר​ ​סיום​ ​שנותיי​ ​בתיכון​ ​ושיחרור​ ​מצה"ל​ ​בשירות​ ​קרבי​ ​כחייל​ ​בודד,​ ​הצטרפתי​ ​לארגון​ ​"מצמצמים רווחים" שליווה​ ​אותי​ ​בהחלטותיי​ ...

2020-02-03T10:36:10+02:00 5 פברואר 2017|חדשות העמותה|

מיכל​

את​ ​יצחק​ ​ודפנה​ ​הכרתי​ ​בדיוק​ ​לפני​ ​שנה. חיילת​ ​משוחררת,​ ​מלאת​ ​מוטיבציה​ ​להתפתח​ ​ולהשפיע​ ​על​ ​החברה​ ​הישראלית,​ ​אך​ ​בלי​ ​הרבה​ ​כלים טכניים,​ ​מערכתיים​ ​וכלכליים.​ ​מאז​ ​שנכנסתי​ ​לתכנית ...

2020-02-03T10:36:17+02:00 5 פברואר 2017|חדשות העמותה|
עבור למעלה