Loading...

מילים מצמצמות רווחים – מרץ 2018

חג החירות תשע"ח מוצא אותנו על סיפה של התחלה חדשה: מאמינים בהכרח להיאבק למען חברה טובה יותר, צודקת יותר, מצויידים בחברות בינינו שחלקה ותיקה ומתחדשת וחלקה צעירה ורעננה, חמושים במקצוענות וערוכים תקציבית.

2018-06-05T11:39:38+00:00 28 מאי 2018|חדשות העמותה|

כתבה על העמותה

"יש רגעים בתוך השבוע הסוער שגורמים לאדם לתחושה משכרת של שאיפת אוויר פסגות, שגוררת תקווה גדולה ואמון בחברה הישראלית. רגע כזה חוויתי השבוע במשרדי בתל אביב."

2018-02-14T16:50:12+00:00 3 ספטמבר 2017|חדשות העמותה|

עדכונים לאפריל 2017

השבוע פגשנו את החניך ה-70 בעמותה. בקבוצת הפיילוט שלנו היו 14 חניכים. החונכים שלהם הגיעו מכל הארץ ונפגשו במרכז, אחת לחודש. מעתה ועד סוף יוני, נפגוש צעירים ומתנדבים המבקשים להצטרף לפרויקט. הכוונה היא לגייס 45 צעירים וכ- 65 חונכים נוספים, במהלך החודשיים הקרובים. קבוצות הדרכה חדשות לחונכים במחזור 4 יתחילו לפעול בתחילת יולי ...

2017-04-12T17:07:23+00:00 12 אפריל 2017|חדשות העמותה|