השבוע פגשנו את החניך ה-70 בעמותה. בקבוצת הפיילוט שלנו היו 14 חניכים. החונכים שלהם הגיעו מכל הארץ ונפגשו במרכז, אחת לחודש.

במחזור 2 ו-3 הצטרפו 45 חניכים. המלווים שלהם עוברים הכשרה ב-4 קבוצות, המחולקות ע"פ אזורים גאוגרפיים: דרום, תל-אביב, מרכז וצפון.

מעתה ועד סוף יוני, נפגוש צעירים ומתנדבים המבקשים להצטרף לפרויקט. הכוונה היא לגייס 45 צעירים וכ- 65 חונכים נוספים, במהלך החודשיים הקרובים. קבוצות הדרכה חדשות לחונכים במחזור 4 יתחילו לפעול בתחילת יולי.

בנוסף למפגשים הקבוצתיים, קיימנו סדנאות משותפות לכל החונכים בעמותה. הסדנאות היו הזדמנות מצוינת למפגש חברתי של חונכים מכל הקבוצות ועסקו בנושאים משותפים לרבים מהחונכים שמלווים את הצעירים:

·       הכוון מקצועי, לימודי ותעסוקתי

·       שימוש בסמים ואלכוהול, התמכרויות וכתות

·       רב תרבותיות בחברה הישראלית

הסדנאות הונחו על ידי מיטב המרצים, היו מרתקות וכרגע אנו מרכיבים סדנא נוספת, בנושא עצמאות פיננסית.

לקראת סוף הקיץ, אנחנו מתכננים לקיים מפגש שנתי של כל החונכים והחניכים, פרטים יגיעו.