מפגש חונכים חניכים שנתי בבריכת כפר מונאש 15.09.17.

 • Yanai Alexei
 • Mifgash Monash
 • Mifgash Monash2
 • Mifgash Monash3
 • Uri Gabi
 • Mifgash Monash4
 • Mifgash Monash5
 • Mifgash Monash6
 • Alon Alexey
 • Yanai Alexei
 • Mifgash Monash
 • Mifgash Monash2
 • Mifgash Monash3
 • Uri Gabi
 • Mifgash Monash4
 • Mifgash Monash5
 • Mifgash Monash6
 • Alon Alexey