Loading...
הצטרפות כחבר בעמותה 2017-04-26T11:32:43+00:00

הצטרף אלינו כחבר בעמותה

אנו מעוניינים להרחיב את מעגל החברים בעמותה, להצטרפות כחבר/ה בעמותה, אנא מלא/י את הטופס הבא:

בקשת הצטרפות לעמותת "מצמצמים רווחים"

| חזור אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

בכדי שתוכל להעלות את הטופס בעתיד, הכנס בבקשה כתובת דוא"ל ובחר סיסמה.מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת "מצמצמים רווחים" (ע"ר)

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.

אם אתקבל כחבר/ה בה אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?